logo

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań związanych z działalnością Spółki Widar Sp. z o.o. informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Widar Sp. z o.o., 55-020  Żórawina, ul. Malinowa 8;
2) Inspektor Ochrony Danych – nie powołano. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem e-mail:
biuro@wiadr.com.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3) cel przetwarzania danych: w związku z prowadzoną działalnością spółki Widar Sp. z o.o., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz gdy przetwarzanie wynika z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG;
7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie przez Państwa danych jest konieczne do wykonania umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze;
9) dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

loading